dinsdag 1 juni 2010

Kwart Nederlanders zonder aanvullend pensioen

Werkende Nederlanders hebben, naast de AOW, gemiddeld 268.000 euro nodig om op de gewenste leeftijd met pensioen te kunnen gaan, met het inkomen dat ze nodig denken te hebben. Een kwart van hen bouwt momenteel echter helemaal geen aanvullend pensioen op. Dat blijkt uit een online steekproef van onderzoeksbureau Panelwizard onder werkende Nederlanders van 30 tot 55 jaar.

28,7 Procent van de werkende Nederlanders uit het onderzoek (in opdracht van Nationale-Nederlanden) denkt op zijn 67ste of nog later te stoppen met werken. De ondervraagden willen gemiddeld een netto maandinkomen van 2.400 euro voor de oude dag.

Tweederde van de respondenten heeft geen idee wat momenteel de hoogte is van de AOW-uitkering. Wie het wel denkt te weten zit er gemiddeld nog flink naast: Het huidige AOW bedrag is 1.052 euro voor alleenstaanden en 732 euro (per persoon) voor gehuwden (bruto bedragen); maar de schattingen variëren van 500 euro tot 2.100 euro. Hoe ouder iemand is, hoe concreter de pensioenleeftijd wordt, en hoe meer hij of zij meestal weet. Van de jongere respondenten (30-39 jaar) weet driekwart niet wat de hoogte is van de huidige AOW bedragen.

Uit het onderzoek blijkt dat 40 procent van de ondervraagden denkt een pensioengat te hebben, en 40 procent denkt van niet. 20 Procent heeft geen idee. De jongere respondenten zijn duidelijk minder goed op de hoogte dan de oudere deelnemers: In de leeftijdscategorie 30-39 jaar heeft 1 op de 3 geen idee van het eventueel hebben van een pensioengat, onder de 50-55 jarigen is dit nog maar 1 op de 7.

Op het gebied van opleiding geldt: hoe hoger opgeleid, hoe groter de kans op een pensioengat, maar ook hoe kleiner de kans is dat je dat niet weet. Het merendeel van de ondervraagde personen is bezig met het opbouwen van aanvullend pensioen via werkgever of door zelf een pensioenregeling te treffen. Opmerkelijk is wel dat 25 procent van de ondervraagden aangeeft geen aanvullend pensioen op te bouwen.

Na pensionering is er over het algemeen meer vrije tijd voor uitstapjes, hobby's en reizen. De kosten die deze met zich meebrengen worden vaak gecompenseerd doordat andere vaste lasten dalen of wegvallen, zoals de financiële zorg voor de kinderen of de maandelijkse hypotheeklasten. Meer dan de helft van de mensen denkt dan ook dat zij tijdens hun pensioen minder zullen uitgeven; slechts een kleine groep verwacht meer te gaan uitgeven. Wat opvalt is dat één op de vijf ondervraagden minimaal 100 procent van zijn laatstverdiende loon denkt nodig te hebben om de eindjes aan elkaar te kunnen knopen na de pensionering.

Klik hier voor meer informatie.