donderdag 22 april 2010

Besparen loont!


Besparen loont!

AMSTERDAM -  Kranten en tv staan bol van de plannen van de overheid om de huishoudfinanciën van ons land weer een beetje op orde te krijgen.

De ene werkgroep na de andere presenteert haar plannen. Uit die plannen blijkt dat de consument vaak de rekening krijgt gepresenteerd. Nu weet ik natuurlijk niet wat er uiteindelijk allemaal wordt besloten. Maar dat we er iets van gaan merken, staat buiten kijf. U kunt de moeilijke tijden maar beter voor zijn en nu alvast kijken hoe u de financiële klappen het beste kunt opvangen. Bijvoorbeeld door te besparen.
Besparen is eigenlijk een ‘stille’ manier van sparen, alleen kost het minder moeite. Je hoeft er namelijk niets voor te laten.
Hoe dan, hoor ik u zeggen. Er zijn zoveel manieren om te besparen dat de Consumentenbond er recent een heel boek mee heeft gevuld. Dat past dus nooit in deze column. Maar ik kan u wel op wat ideeën brengen. Als u bijvoorbeeld een wasmachine gaat kopen, bent u natuurlijk gek als u de prijzen niet vergelijkt, want winkel A kan wel eens heel wat minder vragen dan winkel B. Prijzen vergelijken kan heel makkelijk via internet.
Op de energierekening valt ook nog heel wat te besparen door te wisselen van energieleverancier en daarbij gebruik te maken van een overstapkorting. En wist u dat een gemiddeld huishouden zo’n 310 kWh (€75) per jaar bespaart als het 20 gloeilampen vervangt door zuinigere alternatieven, zoals spaar- en ledlampen?
Of laat in de supermarkt de bekende merken eens liggen. In onze prijspeiling van eind vorig jaar tussen A-merken, huismerken en de allergoedkoopste producten blijken de huismerken vaak de beste koop. Minder lekker of net zo goed als een A-merk? Dat valt reuze mee. Vergelijkende (smaak)tests laten zien dat de huismerken en de Aldi- en Lidlmerken zich doorgaans prima kunnen meten met A-merken.
Dat je bij je auto bespaart door met de juiste bandenspanning te rijden en niet langs de snelweg te tanken, weet iedereen wel. Maar u kunt ook heel wat geld aan reparaties en onderhoud in uw zak houden door een betrouwbaar merk te kiezen. De Consumentenbond verzamelt en verwerkt al jarenlang de gegevens van 3000 autobezitters over de kosten van hun auto. Daaruit blijkt dat Japanse auto’s nog steeds de boventoon voeren in de betrouwbaarheidsstatistieken.
Hoe dan ook: Besparen helpt om straks de bezuinigingen van de overheid te doorstaan.

( Bron : De Telegraaf )

dinsdag 20 april 2010

Zestig procent van de Nederlanders begrijpt de polisvoorwaarden van zijn autoverzekering niet.


De polisvoorwaarden van bijna alle autoverzekeringen zijn te moeilijk geformuleerd. Hierdoor begrijpt circa zestig procent van de verzekerden niet goed wat hun rechten en plichten zijn. Dit staat haaks op wat de AFM wil: voorwaarden van een financieel product moeten in begrijpelijke taal zijn geschreven. Vergelijker Verzekeringssite.nl onderzocht de polisvoorwaarden van 46 verzekeraars. Slechts drie maatschappijen vormen een positieve uitzondering.

Onderzoeksmethode
Verzekeringssite.nl heeft de voorwaarden van autoverzekeringen geanalyseerd met behulp van Texamen. Dat is een instrument van Bureau Taal waarmee het taalniveau van een tekst kan worden vastgesteld. Bij vier veel voorkomende onderdelen in de polisvoorwaarden is onder andere gelet op passief taalgebruik en de lengte van zinnen, woorden en alinea’s. Het gaat om de onderdelen: premie betalen, wijziging van premie en voorwaarden, vergoeding van schade en wat te doen bij schade.
Taalniveau polisvoorwaarden autoverzekering
In 2001 heeft de Raad van Europa het Europees Referentiekader opgesteld. Hiermee kan het taalniveau van mensen en teksten worden ingedeeld. Deze meetlat onderscheidt zes taalniveaus. Van eenvoudig naar moeilijk: A1, A2, B1, B2, C1, C2. Ongeveer zestig procent van de Nederlanders begrijpt teksten op taalniveau C1 niet. Op drie maatschappijen na scoren echter alle autoverzekeraars taalniveau C1 of hoger. Dit betekent dat een meerderheid van de verzekerden niet goed begrijpt tegen welke voorwaarden hun auto is verzekerd. Zie voor het volledige overzicht en voorbeelden: Zestig procent van de Nederlanders begrijpt polisvoorwaarden autoverzekering niet.
Autoverzekeraars met eenvoudige polisvoorwaarden
Drie verzekeraars doen het beduidend beter: Ditzo, InShared en Orion Direct. Zij formuleren hun polisvoorwaarden een stuk eenvoudiger. Deze verzekeraars komen hierdoor uit op taalniveau B2. Hiermee heeft nog ‘slechts’ twintig procent van de Nederlanders moeite. Alle drie zijn het verzekeraars die rechtstreeks contact hebben met hun klanten (dus niet via een tussenpersoon). In het geval van Ditzo en InShared gaat het om relatief jonge verzekeraars. Het zijn internetlabels van grote maatschappijen, respectievelijk ASR en Achmea (beide met voorwaarden op taalniveau C1).
Keuze verzekering vergemakkelijken
Voor de meeste Nederlanders is het lastig hun meest optimale verzekering te vinden. Verzekeringssite.nl maakt het kiezen van verzekeringen helder en makkelijk. Door het maken van een online vergelijking krijgt een consument eenvoudig inzicht in het premieverschil tussen verzekeraars. Maar de dekkingsvoorwaarden zijn ook belangrijk. Naar aanleiding van het onderzoek pleit Verzekeringssite.nl voor het bieden van heldere voorwaarden.
Verzekeraars
Het Verbond van Verzekeraars vindt de kritiek van Verzekeringssite niet terecht. 'Polisvoorwaarden zijn juridische documenten, daarbij ontkom je niet aan een zeker abstractie. Verzekeraars hebben daarom op hun website meestal een product of leeswijzer staan. Ook kunnen consumenten hiervoor op de website www.allesoververzekeren.nlterecht, die verzekeraars ook samen met Bureau Taal ontwikkeld,' aldus een woordvoerder.
'Vergelijk de discussie bovendien eens het met het burgerlijk wetboek. Iedereen wordt egacht dat te kennen, maar 90% zal het niet kunnen lezen.'
Bovendien zullen rechters uiteindelijk bij te onduidelijke polisvoorwaarden een consument die een zaak aanspant altijd gelijk geven, dat blijkt uit jurisprudentie,' aldus de woordvoerder.
( bron : Het gehele onderzoek is te raadplegen via: http://www.verzekeringssite )

Voor meer informatie kunt u ook terrecht op www.vastelastenservice.nl

donderdag 15 april 2010

Verzekering mobieltje onzinnig?


Een polis voor het mobieltje blijkt vaak een wassen neus, zo waarschuwt de Consumentenbond.
Bij de aankoop van een nieuwe mobiele telefoon hoort standaard de vraag of u het toestel wilt verzekeren. Voor een paar euro per maand is dan geregeld dat u een nieuwe krijgt als het mobieltje stuk gaat of gestolen wordt. De Consumentenbond en Tros Radar concluderen dat zo’n verzekering weinig zin heeft.
Uit onderzoek blijkt dat veel schadeclaims niet worden gehonoreerd. Bovendien is schade vaak ook op een andere manier te verhalen. Op het toestel zit een fabrieksgarantie, en diefstal  kan gedekt zijn op uw inboedelverzekering. Natuurlijk zijn er schadesituaties te bedenken waardoor u misschien toch zo’n aparte verzekering wenst. Stel bijvoorbeeld dat u het toestel laat vallen. Houd dan de volgende zaken goed in de gaten.
De verzekeraars achter deze polissen zijn meestal geen Nederlandse maatschappijen. Ze zijn niet aangesloten bij het Verbond van Verzekeraars. De Gedragscode die sinds kort de stilzwijgende verlenging van verzekeringen verbiedt, is op hen dan ook niet van toepassing.  De verzekering loopt dus gewoon door, zolang u deze niet opzegt. Ook uw GSM-contract allang beëindigd is. En als u het verzekerde toestel allang niet meer gebruikt. Wanneer u een nieuw mobieltje aanschaft, moet de verzekering omgezet worden. Dat wordt er alleen meestal niet bij verteld.
Hoe weet u voor welk toestel u verzekerd bent? Dat blijkt uit het IMEI-nummer, dat op de verpakking van uw telefoon staat. U kunt ook uw provider bellen om ernaar te vragen. Vervolgens checkt u bij de verzekeraar of het juiste IMEI-nummer geregistreerd staat.
Bovendien kennen deze telefoonverzekeringen doorgaans een eigen risico. Dat wordt meestal niet gemeld bij het afsluiten van de verzekering, maar het kan behoorlijke gevolgen hebben voor de vergoeding bij schade.
Heeft u zo’n verzekering voor uw mobiele telefoon? Overweeg nog eens goed of u die wel nodig vindt. Controleer in ieder geval de dekking, de voorwaarden en het eigen risico. En of de verzekering niet nog loopt op een toestel dat allang in uw keukenla ligt te verstoffen. Een paar euro per maand klinkt als weinig, maar in de loop der jaren loopt het totaalbedrag dat u eraan kwijt bent toch op.


Of kijk voor meer informatie op vastelastenservice.nl

Contracten en contracten zijn twee

AMSTERDAM -  Op de telecom- en internetmarkt mogen bedrijven een contract tegenwoordig na afloop niet meer stilzwijgend verlengen.


Een veel voorkomend misverstand is dat dit ook voor de energiemarkt zou gelden; dit is helaas niet het geval. Een energieleverancier is dan ook vrij om een contract na eerste afloop met de oorspronkelijke looptijd te verlengen. Er zit dan dus opnieuw een einddatum aan het (verlengde) contract. Een aantal partijen doet dit per definitie niet; in dat geval wordt het contract verlengd met een contract voor onbepaalde tijd. Dit houdt in dat u na het uitdienen van de looptijd van het aangegane contract geen bepaalde einddatum meer heeft.
Dit geeft meteen de twee typen looptijd van energiecontracten weer: Die voor bepaalde en onbepaalde tijd. Bij de eerste kan bij het onderbreken van dit contract, een opzegvergoeding in rekening worden gebracht door de leverancier, die ook wel als een ‘boete’ wordt beschouwd. Bij onbepaalde tijd is dit niet het geval; er is immers geen einddatum waar men zich aan dient te houden.
Overigens gebeurt het ook dat bij actiepakketten met een bepaalde looptijd geen boete wordt geheven. In deze gevallen is het slim om extra goed naar de voorwaarden van het pakket te kijken. Het komt voor dat hierin een regeling is opgenomen die het alsnog financieel onaantrekkelijk maakt om eerder op te zeggen. Een voorbeeld hiervan is een actiekorting die niet wordt uitbetaald of na uitbetaling alsnog wordt teruggevorderd, of een actietarief dat met terugwerkende kracht wordt ingetrokken door de leverancier.

Wat geldt bij een leverancier als contractbreuk?
  • (Vroegtijdige) opzegging van een bestaand, nog lopend contract
  • Pas tijdens de opzegtermijn naar een andere leverancier. Doorgaans heeft de oude leverancier dan al een verlenging voor u ingezet waarvoor deze u een boete mag vragen
  • Bij een verhuizing waarbij het contract niet wordt meegenomen naar de nieuwe woning. Ook wanneer u bij een bestaand huishouden intrekt, wordt dit gezien als contractbreuk. U kiest er immers zelf voor het contract te ‘verlaten’.
Voor het doorbreken van een contract voor bepaalde looptijd, kan een energieaanbieder een opzegvergoeding (boete) in rekening brengen. In bovenstaande tabel ziet u wat de leveranciers wettelijk maximaal mogen vragen. Let op: De genoemde geldsom is per product (stroom of gas). Wanneer u beide producten afneemt binnen hetzelfde contract dat u doorbreekt, betaalt u dus het dubbele van de hieronder genoemde bedragen.
Om dergelijke boetes te voorkomen, kan het dus van groot belang zijn om van te voren goed geïnformeerd te zijn over de precieze voorwaarden van een contract.

Voor meer informatie over kostenbesparingen ga naar vastelastenservice.nl

donderdag 8 april 2010

Verzekeraars zijn te duur


Wie kan renterekenen kan de wereld verzekeren. Helaas wordt de complexiteit van de verzekeringswereld nogal eens onderschat. Bij het vergelijken van offertes wordt vaak niet verder gekeken dan het maandelijks terugkerend premiebedrag. Jammer, want dit kan veel geld kosten. Inzicht in en kennis van de opbouw van het premiebedrag is van groot belang voor een optimale onderhandeling. Heeft u dat inzicht? Weet u waarvoor u betaalt?


Het bekende credo “kennis is macht” is onmiskenbaar van toepassing in de verzekeringsmarkt. Een vergroting van kennis leidt namelijk vanzelf tot het nemen van betere beslissingen. Het probleem is echter dat het verkrijgen van de juiste kennis bij verzekeringsproducten moeilijk is door ontoegankelijkheid van de markt en ondoorzichtigheid van de producten.


Door de complexiteit van verzekeringsproducten is een duidelijke en heldere uitleg over de diverse componenten onontbeerlijk. Door deze componenten inzichtelijk te maken kunt u keuzes maken. U zult dan zien dat het niet gaat om de premie pur sang maar om de opbouw van het pakket van verschillende diensten waarvoor u betaalt. Transparantie is hierbij het toverwoord. 
Ga naar www.vastelastenservice.nl en laat u verder informeren.

‘Polis overlijdensrisico te duur’

Volgens Independer.nl en de Consumentenbond zijn er nog steeds grote verschillen tussen de premies voor identieke verzekeringen. De duurste verzekeraar rekent vaak twee maal zoveel als de goedkoopste. Omdat deze verzekeringen veelal zijn gekoppeld aan een hypotheek die een looptijd van tientallen jaren hebben, kan een klant duizenden euro’s besparen door over te stappen.

Bezoek www.vastelastenservice.nl en laat u informeren!

vrijdag 2 april 2010

Vaste Lasten Service nu ook op twitter!

De Vaste Lasten Service is ingesprongen op het gat wat ontstaan is door de onduidelijkheid die heerst op het gebied van vaste lasten.

Volg ons nu ook op Twitter