donderdag 15 april 2010

Contracten en contracten zijn twee

AMSTERDAM -  Op de telecom- en internetmarkt mogen bedrijven een contract tegenwoordig na afloop niet meer stilzwijgend verlengen.


Een veel voorkomend misverstand is dat dit ook voor de energiemarkt zou gelden; dit is helaas niet het geval. Een energieleverancier is dan ook vrij om een contract na eerste afloop met de oorspronkelijke looptijd te verlengen. Er zit dan dus opnieuw een einddatum aan het (verlengde) contract. Een aantal partijen doet dit per definitie niet; in dat geval wordt het contract verlengd met een contract voor onbepaalde tijd. Dit houdt in dat u na het uitdienen van de looptijd van het aangegane contract geen bepaalde einddatum meer heeft.
Dit geeft meteen de twee typen looptijd van energiecontracten weer: Die voor bepaalde en onbepaalde tijd. Bij de eerste kan bij het onderbreken van dit contract, een opzegvergoeding in rekening worden gebracht door de leverancier, die ook wel als een ‘boete’ wordt beschouwd. Bij onbepaalde tijd is dit niet het geval; er is immers geen einddatum waar men zich aan dient te houden.
Overigens gebeurt het ook dat bij actiepakketten met een bepaalde looptijd geen boete wordt geheven. In deze gevallen is het slim om extra goed naar de voorwaarden van het pakket te kijken. Het komt voor dat hierin een regeling is opgenomen die het alsnog financieel onaantrekkelijk maakt om eerder op te zeggen. Een voorbeeld hiervan is een actiekorting die niet wordt uitbetaald of na uitbetaling alsnog wordt teruggevorderd, of een actietarief dat met terugwerkende kracht wordt ingetrokken door de leverancier.

Wat geldt bij een leverancier als contractbreuk?
  • (Vroegtijdige) opzegging van een bestaand, nog lopend contract
  • Pas tijdens de opzegtermijn naar een andere leverancier. Doorgaans heeft de oude leverancier dan al een verlenging voor u ingezet waarvoor deze u een boete mag vragen
  • Bij een verhuizing waarbij het contract niet wordt meegenomen naar de nieuwe woning. Ook wanneer u bij een bestaand huishouden intrekt, wordt dit gezien als contractbreuk. U kiest er immers zelf voor het contract te ‘verlaten’.
Voor het doorbreken van een contract voor bepaalde looptijd, kan een energieaanbieder een opzegvergoeding (boete) in rekening brengen. In bovenstaande tabel ziet u wat de leveranciers wettelijk maximaal mogen vragen. Let op: De genoemde geldsom is per product (stroom of gas). Wanneer u beide producten afneemt binnen hetzelfde contract dat u doorbreekt, betaalt u dus het dubbele van de hieronder genoemde bedragen.
Om dergelijke boetes te voorkomen, kan het dus van groot belang zijn om van te voren goed geïnformeerd te zijn over de precieze voorwaarden van een contract.

Voor meer informatie over kostenbesparingen ga naar vastelastenservice.nl