donderdag 8 april 2010

Verzekeraars zijn te duur


Wie kan renterekenen kan de wereld verzekeren. Helaas wordt de complexiteit van de verzekeringswereld nogal eens onderschat. Bij het vergelijken van offertes wordt vaak niet verder gekeken dan het maandelijks terugkerend premiebedrag. Jammer, want dit kan veel geld kosten. Inzicht in en kennis van de opbouw van het premiebedrag is van groot belang voor een optimale onderhandeling. Heeft u dat inzicht? Weet u waarvoor u betaalt?


Het bekende credo “kennis is macht” is onmiskenbaar van toepassing in de verzekeringsmarkt. Een vergroting van kennis leidt namelijk vanzelf tot het nemen van betere beslissingen. Het probleem is echter dat het verkrijgen van de juiste kennis bij verzekeringsproducten moeilijk is door ontoegankelijkheid van de markt en ondoorzichtigheid van de producten.


Door de complexiteit van verzekeringsproducten is een duidelijke en heldere uitleg over de diverse componenten onontbeerlijk. Door deze componenten inzichtelijk te maken kunt u keuzes maken. U zult dan zien dat het niet gaat om de premie pur sang maar om de opbouw van het pakket van verschillende diensten waarvoor u betaalt. Transparantie is hierbij het toverwoord. 
Ga naar www.vastelastenservice.nl en laat u verder informeren.