dinsdag 20 april 2010

Zestig procent van de Nederlanders begrijpt de polisvoorwaarden van zijn autoverzekering niet.


De polisvoorwaarden van bijna alle autoverzekeringen zijn te moeilijk geformuleerd. Hierdoor begrijpt circa zestig procent van de verzekerden niet goed wat hun rechten en plichten zijn. Dit staat haaks op wat de AFM wil: voorwaarden van een financieel product moeten in begrijpelijke taal zijn geschreven. Vergelijker Verzekeringssite.nl onderzocht de polisvoorwaarden van 46 verzekeraars. Slechts drie maatschappijen vormen een positieve uitzondering.

Onderzoeksmethode
Verzekeringssite.nl heeft de voorwaarden van autoverzekeringen geanalyseerd met behulp van Texamen. Dat is een instrument van Bureau Taal waarmee het taalniveau van een tekst kan worden vastgesteld. Bij vier veel voorkomende onderdelen in de polisvoorwaarden is onder andere gelet op passief taalgebruik en de lengte van zinnen, woorden en alinea’s. Het gaat om de onderdelen: premie betalen, wijziging van premie en voorwaarden, vergoeding van schade en wat te doen bij schade.
Taalniveau polisvoorwaarden autoverzekering
In 2001 heeft de Raad van Europa het Europees Referentiekader opgesteld. Hiermee kan het taalniveau van mensen en teksten worden ingedeeld. Deze meetlat onderscheidt zes taalniveaus. Van eenvoudig naar moeilijk: A1, A2, B1, B2, C1, C2. Ongeveer zestig procent van de Nederlanders begrijpt teksten op taalniveau C1 niet. Op drie maatschappijen na scoren echter alle autoverzekeraars taalniveau C1 of hoger. Dit betekent dat een meerderheid van de verzekerden niet goed begrijpt tegen welke voorwaarden hun auto is verzekerd. Zie voor het volledige overzicht en voorbeelden: Zestig procent van de Nederlanders begrijpt polisvoorwaarden autoverzekering niet.
Autoverzekeraars met eenvoudige polisvoorwaarden
Drie verzekeraars doen het beduidend beter: Ditzo, InShared en Orion Direct. Zij formuleren hun polisvoorwaarden een stuk eenvoudiger. Deze verzekeraars komen hierdoor uit op taalniveau B2. Hiermee heeft nog ‘slechts’ twintig procent van de Nederlanders moeite. Alle drie zijn het verzekeraars die rechtstreeks contact hebben met hun klanten (dus niet via een tussenpersoon). In het geval van Ditzo en InShared gaat het om relatief jonge verzekeraars. Het zijn internetlabels van grote maatschappijen, respectievelijk ASR en Achmea (beide met voorwaarden op taalniveau C1).
Keuze verzekering vergemakkelijken
Voor de meeste Nederlanders is het lastig hun meest optimale verzekering te vinden. Verzekeringssite.nl maakt het kiezen van verzekeringen helder en makkelijk. Door het maken van een online vergelijking krijgt een consument eenvoudig inzicht in het premieverschil tussen verzekeraars. Maar de dekkingsvoorwaarden zijn ook belangrijk. Naar aanleiding van het onderzoek pleit Verzekeringssite.nl voor het bieden van heldere voorwaarden.
Verzekeraars
Het Verbond van Verzekeraars vindt de kritiek van Verzekeringssite niet terecht. 'Polisvoorwaarden zijn juridische documenten, daarbij ontkom je niet aan een zeker abstractie. Verzekeraars hebben daarom op hun website meestal een product of leeswijzer staan. Ook kunnen consumenten hiervoor op de website www.allesoververzekeren.nlterecht, die verzekeraars ook samen met Bureau Taal ontwikkeld,' aldus een woordvoerder.
'Vergelijk de discussie bovendien eens het met het burgerlijk wetboek. Iedereen wordt egacht dat te kennen, maar 90% zal het niet kunnen lezen.'
Bovendien zullen rechters uiteindelijk bij te onduidelijke polisvoorwaarden een consument die een zaak aanspant altijd gelijk geven, dat blijkt uit jurisprudentie,' aldus de woordvoerder.
( bron : Het gehele onderzoek is te raadplegen via: http://www.verzekeringssite )

Voor meer informatie kunt u ook terrecht op www.vastelastenservice.nl